Uważasz, że Twoja wyspa może być jedną z najlepszych na naszym serwerze? Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie!

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs odbywa się na 3 edycji serwera GrzybCraft, rozpoczętej dnia 4.05.2020.
 2. W Konkursie może wziąć udział każdy gracz serwera GrzybCraft pod warunkiem, że nie jest zbanowany dożywotnio.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy się do niego zgłosić. Zgłoszenie następuje poprzez wpisanie komendy /konkurs zglos na serwerze Minecraft. Zgłoszenie można anulować, wpisując komendę /konkurs anuluj.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przypisania formy kontaktu na serwerze: /discord <nick#tag> lub /email <adres>. Osoby, które tego nie zrobią, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. W razie potrzeby, Administracja będzie przypominać o wykonaniu tej czynności.
 5. Zgłaszać się do konkursu można do dnia zakończenia 3 edycji serwera GrzybCraft (dzień ten nie jest jeszcze określony, jednak czas trwania edycji wynosić będzie około 3 miesiące).
 6. Do konkursu wyspę może zgłosić wyłącznie jej właściciel.
 7. Jeżeli właściciel wyspy nie ma możliwości wejścia na serwer Minecraft, swoją wyspę może zgłosić na naszym serwerze Discord (wyłącznie, jeśli na serwerze Minecraft przypisał swoje konto Discord).
 8. Wyspy będą oceniane w dwóch etapach:
  Kwalifikacjach – wyspy będą pobieżnie obejrzane przez Administrację, która następnie wybierze spośród nich te, które przejdą do etapu drugiego. Może to nastąpić jeszcze przed zakończeniem edycji oraz na nieukończonych wyspach.
  Właściwy konkurs – Jury (Administracja) będzie oceniać wyspy w skali 1-10 w dwóch kategoriach: wygląd oraz rozwój techniczny. Dodatkowo publiczność będzie mogła głosować na najlepszą wyspę poprzez przygotowaną na ten cel ankietę. Na podstawie obu ocen (na zasadach ustalonych przez Administrację) zostaną podliczone punkty dla każdej z wysp. Wyspa posiadająca największą liczbę punktów, wygra konkurs.
 9. Wyspy niezgodne z regulaminem mogą zostać zdyskwalifikowane.
 10. Dla właścicieli wysp znajdujących się na podium (1, 2 i 3 miejsce) przewidziane są nagrody materialne, które zostaną wysłane pocztą lub poprzez Paczkomaty InPost (zostanie ustalona forma dostawy dogodna dla wysyłającego i odbiorcy). W związku z tym zwycięzcy zobowiązani są do podania danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przesyłki. Dane te nie zostaną nigdzie upublicznione ani przekazane innym osobom (w tym reszcie Administracji). Przesyłki adresować i wysyłać będzie Właściciel serwera. Po dotarciu przesyłki do adresata, dane osobowe zostaną usunięte z bazy. Dostawa na terenie Polski zostanie opłacona przez Administrację, bez narażania zwycięzców na koszty.
 11. Przewidziane nagrody:
  – 3 miejsce: Drukowany imienny dyplom (zawierający nick gracza), Podwyższenie rangi +1 na następnej edycji*;
  – 2 miejsce: Drukowany imienny dyplom (zawierający nick gracza), Podwyższenie rangi +2 na następnej edycji*;
  – 1 miejsce: Drukowany imienny dyplom (zawierający nick gracza), Podwyższenie rangi +3 na następnej edycji*, Nagroda główna – unikalna materialna nagroda będąca niespodzianką (pamiątka, którą można postawić na półce). [Na poprzedniej edycji była to ceramiczna płytka z logo serwera – zdjęcie poniżej]
 12. Jeśli wyspę budowała więcej niż 1 osoba, nagrodę główną otrzyma właściciel wyspy, a dyplomy mogą zostać wysłane maksymalnie do 2 osób dla każdej z wysp. Rangi zostaną podzielone pomiędzy budowniczych wyspy według ich uznania (np. w przypadku zajęcia 2 miejsca przez 2 osoby, każda z nich może otrzymać podwyższenie rangi +1 lub jedna z nich podwyższenie rangi +2).
 13. W przypadku, kiedy serwer GrzybCraft zostanie trwale zamknięty po 3 edycji, nagrody materialne zostaną wysłane normalnie, jednak rangi przepadną.
 14. Ze zwycięzcami Administracja kontaktować się będzie wyłącznie z adresu e-mail kontakt@grzybcraft.pl lub konta Discord Właściciela (adamowski_10 / SilentIntro1#4127) określonego na naszym serwerze Discord. Wiadomości pochodzące z innych źródeł niż podano powyżej, nie pochodzą od Administracji serwera!
Nagrody na poprzedniej edycji konkursu na najlepszą wyspę serwera GrzybCraft.