Poniższa lista nie zawiera komend wbudowanych w grę, które dostępne są po wpisaniu /help na serwerze.

Komendy dostępne dla Gracza:
/aktywacja lub /aktywuj: Służy do aktywowania rang i usług kupionych na stronie grzybcraft.pl.
/case: Teleportuje w miejsce, gdzie znajdują się skrzynki oraz NPC sprzedający klucze do nich.
/chunki: Teleportuje na targ, gdzie można zakupić klucze do kolejnych chunków.
/chunkinfo: Wyświetla informacje o Twojej wyspie
/dodaj: Dodaje wybranego gracza do Twojej wyspy.
/dom: Teleportuje do Twojego domu.
/dvip: Teleportuje do strefy dla rangi DeluxeVIP
/end: Teleportuje do wymiaru The End
/event [nazwa]: Wyświetla listę dostępnych eventów i teleportuje do wybranego.
/grzyby: Teleportuje do sprzedawcy Złotych Grzybów.
/info: Teleportuje na warp zawierający podstawowe informacje o serwerze.
/komendy: Wyświetla tę listę komend.
/konie: Powoduje dołączenie lub rezygnację z eventu 'Wyścig na Koniach’
/level: Wyświetla Twój aktualny poziom i ilość xp potrzebną do osiągnięcia kolejnego poziomu.
/nether: Teleportuje do netheru.
/nagroda: Przyznaje Ci nagrodę za ukończonego właśnie parkoura.
/ostrzezenia lub /warns: Wyświetla liczbę otrzymanych przez Ciebie ostrzeżeń (warnów).
/parkour [numer/nazwa]: Wyświetla listę parkourów i teleportuje do wybranego.
/pvp lub /pvp1: Teleportuje na arenę PVP.
/pvp2: Teleportuje do drugiego wejścia na arenę PVP.
/rangi: Teleportuje do sprzedawcy rang za Złote Grzyby.
/regulamin: Teleportuje do regulaminu.
/sklep: Teleportuje do sprzedawcy podstawowych przedmiotów.
/sklepsprawdz: Patrz: /sprawdz.
/skup: Teleportuje do NPC skupującego podstawowe przedmioty.
/sprawdz: Sprawdza, co możesz aktywować komendą /aktywuj.
/stworz: Tworzy nową wyspę.
/sumo: Powoduje dołączenie lub rezygnację z eventu 'Sumo’.
/svip: Teleportuje do strefy dla rangi SuperVIP.
/ustawdom: Ustawia dom w miejscu, w którym stoisz. Zalecamy używanie tej komendy tylko na własnej wyspie.
/usunwyspe: Usuwa Twoją wyspę.
/vip: Teleportuje do strefy dla rangi VIP.
/warns: Patrz: /ostrzezenia.
/wyrzuc: Usuwa z wyspy dodanego wcześniej gracza.