Postanowienia ogólne:
1. Granie na Serwerze Minecraft GrzybCraft oraz korzystanie z mediów społecznościowych z nim powiązanych, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Nieprzestrzeganie tych zasad może wiązać się z karą (określoną w „Systemie Kar”).
2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
3. Sprawy sporne rozstrzygane są na korzyść Administracji*.
a. Poprzez określenie „Administracja” rozumie się osoby posiadające rangę: Moderator, ViceAdmin, Budowniczy, Admin, Technik, Właściciel – czyli ludzi prowadzących serwer, obdarzonych zaufaniem przez Właściciela. Nie oznacza to jednak, że każda z w/w rang jest sobie równa.
b. Kłótnie z Administracją są niezgodne z regulaminem i mogą skutkować karą.
c. Każdy gracz ma prawo do swojego zdania, jednak gdy dochodzi do kłótni z administracją, może zostać ukarany.
d. Zdanie Administracji (w tym Moderatorów) w sprawach spornych może stanowić decyzję ostateczną w dyskusji z graczem na podstawie podpunktów e-g.
e. W Administracji panuje następująca hierarchia: Moderator -> ViceAdmin -> Admin/Technik/Budowniczy -> Właściciel, gdzie Moderator jest najniżej, a Właściciel najwyżej. We wszelkich sprawach spornych, ostateczne jest zdanie osoby wyższej w hierarchii.
f. W przypadku, kiedy gracz nie zgadza się ze zdaniem Administracji, ma prawo odwołać się do osób postawionych wyżej w hierarchii tak długo, jak przestrzega przy tym zasad niniejszego Regulaminu, w tym podpunktów a-e.
g. Nie ma możliwości odwołania się od pojedynczego ostrzeżenia w przypadku, kiedy nie skutkuje ono dalszą karą. Rozpatrywanie przez Administrację spraw tak drobnych uznawane jest za stratę czasu i nikt nie ma obowiązku zajmować się pojedynczymi ostrzeżeniami.
h. Zdanie Właściciela jest bezsporne, a podjęte przez niego decyzje w sprawach spornych są ostateczne.
4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. W momencie wprowadzenia zmian, informacja o tym pojawi się na tej stronie internetowej oraz we wszelkich miejscach niezbędnych, aby gracze mogli szybko dowiedzieć się o zmianach.
5. Zarówno na Serwerze Minecraft, jak i we wszelkich powiązanych z nim mediach społecznościowych obowiązuje prawo polskie.

Regulamin serwera Minecraft:
1. Stanowczy zakaz celowego działania na szkodę serwera.
a. Obejmuje to przede wszystkim takie działania jak hakowanie, włamywanie się itp.
b. Dotyczy to także celowego lagowania / obciążania serwera
c. Nie wolno tworzyć kilku kont na serwerze Minecraft przez tę samą osobę (wyjątki mogą zostać określone indywidualnie przez Właściciela), [tzw. multikonta]
d. Zakaz celowego obchodzenia zabezpieczeń serwera
e. Zakaz wszelkich działań w jakikolwiek sposób szkodzących serwerowi i Administracji nieokreślonych konkretnie w regulaminie
.
2. Na Serwerze obowiązują kultura oraz zasady tzw. netykiety.
3. Zabrania się celowego utrudniania / niszczenia rozgrywki innym graczom (w tym tzw. griefu*).
4. Surowo zabronione są: obraza, groźby, nękanie, wymuszanie, mowa nienawiści, hejt.
a. Dotyczy to każdej osoby grającej na serwerze, jednak łamanie tej zasady w stosunku do Administracji może skutkować bardziej surową karą.
5. Bezpośrednio na Serwerze Minecraft dozwolone są oszustwa i kradzieże wyłącznie w przypadku, kiedy nie narusza to zasad 2-4.
a. Rozumie się przez to drobne oszustwa i kradzieże. Częste działania o złośliwym i natarczywym charakterze i/lub niszczące graczom rozgrywkę, traktowane będą jako niezgodne z regulaminem.
6. Zabrania się używania jakichkolwiek dodatków (programów, modyfikacji, cheatów itp.), mechanizmów i innych narzędzi, dających znaczącą przewagę nad innymi graczami lub obchodzących zabezpieczenia serwera.
a. W przypadku mechanizmów, dotyczy to głównie tzw. AFKczarek* i automatycznych „łowiarek”
b. Korzystanie z „łowiarek” i innych farm tego typu jest dozwolone tylko w przypadku, kiedy gracz nie jest AFK
c. Poprzez bycie AFK (ang. Away from keyboard) na serwerze rozumie się nie tylko bycie z dala od klawiatury, ale także działania uniemożliwiające szybką reakcję, w tym posiadanie gry zminimalizowanej przy jednoczesnym wykonywaniu jakichś działań.

7. Zakaz wykorzystywania błędów serwera i gry w celu uzyskania własnych korzyści.
a. Wszelkie błędy serwera należy niezwłocznie zgłosić Administracji.
8. Zabrania się reklamowania na Serwerze jakichkolwiek innych stron internetowych, serwerów Minecraft, serwerów Discord, kanałów YouTube, mediów społecznościowych itd.
a. Osoby posiadające rangę YouTuber mają prawo do reklamowania swojego kanału YouTube. Reklamowanie ściśle powiązanych z kanałem mediów społecznościowych dozwolone jest po kontakcie z Administracją w przypadku zaakceptowania danej reklamy.
b. Reklama jest dozwolona dla osób z rangą Moderator lub ViceAdmin, za zgodą Właściciela.
c. Wklejanie linków na czat jest możliwe wyłącznie dla rangi YouTuber oraz Administracji.

9. Zakaz zaśmiecania czatu serwera (zarówno publicznego, jak i wiadomości prywatnych). Obejmuje to m.in.:
a. spam (w tym wysyłanie bardzo wielu wiadomości w krótkim odstępnie czasu)
b. nadużywanie znaków (tzw. flood)
c. wulgarne słownictwo
d. pisanie CAPS LOCKiem
e. prowadzenie przez dłuższy czas prywatnych konwersacji na czacie publicznym, gdy można przenieść je na wiadomości prywatne
f. pisanie przez dłuższy czas w języku obcym (chcąc sprawdzić, czy dana wiadomość łamie pozostałe zasady, Administracja byłaby zmuszona do znajomości licznych języków obcych. Nie mamy obowiązku tłumaczenia każdej wiadomości graczy).

g. serwer wyposażony jest w automatyczną cenzurę. Jej celowe obchodzenie w sposób złośliwy, będzie traktowane jako złamanie zasady 1-d.
10. Zakaz podszywania się pod innych.
a. Szczególnie surowo karane będzie podszywanie się pod Administrację oraz YouTuberów grających na serwerze.
11. Zabrania się namawiania innych graczy do łamania niniejszego regulaminu.
12. Zakaz umieszczania na czacie treści nieodpowiednich, przez co rozumie się elementy przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.
13. Każda z zasad regulaminu dotyczy całego serwera Minecraft: nie tylko czatu i wiadomości prywatnych, ale także treści tabliczek i książek, nazw przedmiotów w grze itp.
a. Powyższa zasada nie odnosi się do treści tabliczek i książek w przypadku punktów: 9 – b, d.

System kar na serwerze Minecraft:
1. Ban* dożywotni
2. Ban czasowy
3. Pierwszy ban – jeśli gracz po raz pierwszy ma otrzymać bana dożywotniego, w większości przypadków otrzyma drugą szansę, czyli za pierwszym razem będzie miał bana na 30 dni. W każdym kolejnym przypadku, będzie to ban dożywotni.
4. Kick – wyrzucenie z serwera
5. Jail (więzienie) – czasowe uwięzienie gracza w miejscu, z którego nie może wyjść
6. Mute – wyciszenie gracza na czacie
7. Warn (ostrzeżenie) – zwrócenie graczowi uwagi na to, że łamie regulamin. W zależności od ilości warnów otrzymanych przez gracza, zostanie on automatycznie ukarany w jeden z powyższych sposobów. Otrzymanie 3 ostrzeżeń w ciągu 10 minut, skutkuje banem czasowym na 24 godziny.
8. Ban na adres IP użytkownika.
Administracja zastrzega sobie prawo do łagodniejszego ukarania gracza w szczególnych okolicznościach, w tym w przypadku szczególnych zasług gracza na rzecz serwera lub dobrowolnego przyznania się do winy przed jej wykryciem. Tak samo kary mogą być bardziej surowe w przypadku częstych zachowań niezgodnych z Regulaminem. Decyzja w tej kwestii należy do Właściciela.

Regulamin serwera Discord:
1. Stanowczy zakaz celowego działania na szkodę serwera Discord.
a. Obejmuje to przede wszystkim takie działania jak hakowanie, włamywanie się itp.
b. Dotyczy to także celowego lagowania / obciążania serwera Discord
c. Nie wolno tworzyć kilku kont na serwerze Discord przez tę samą osobę (wyjątki mogą zostać określone indywidualnie przez Właściciela).
d. Zakaz wszelkich działań w jakikolwiek sposób szkodzących serwerowi Minecraft/Discord i Administracji nieokreślonych w regulaminie

2. Na DIscordzie obowiązują kultura oraz zasady tzw. Netykiety.
3. Surowo zabronione są: obraza, groźby, nękanie, wymuszanie, mowa nienawiści, hejt.
a. Dotyczy to każdej osoby korzystającej z serwera Discord, jednak łamanie tej zasady w stosunku do Administracji może skutkować bardziej surową karą.
4. Zabrania się reklamowania na Discordzie jakichkolwiek innych stron internetowych, serwerów Minecraft, serwerów Discord, kanałów YouTube, mediów społecznościowych itd.
a. Osoby posiadające rangę YouTuber mają prawo do reklamowania swojego kanału YouTube. Reklamowanie ściśle powiązanych z kanałem mediów społecznościowych dozwolone jest po kontakcie z Administracją.
b. Reklama jest dozwolona dla osób z rangą Moderator lub ViceAdmin, za zgodą Właściciela.
c. Wklejanie linków na kanały publiczne jest dozwolone w dyskusji np. jako podanie przykładu tylko w przypadku, kiedy nie stanowi reklamy własnej.

5. Zakaz zaśmiecania naszego Discorda. Obejmuje to m.in.:
a. spam (w tym wysyłanie bardzo wielu wiadomości w krótkim odstępnie czasu)
b. nadużywanie znaków (tzw. flood)
c. wulgarne słownictwo
d. pisanie CAPS LOCKiem
e. prowadzenie przez dłuższy czas prywatnych konwersacji na czacie publicznym, gdy można przenieść je na wiadomości prywatne
f. pisanie przez dłuższy czas w języku obcym (chcąc sprawdzić, czy dana wiadomość łamie pozostałe zasady, Administracja byłaby zmuszona do znajomości licznych języków obcych. Nie mamy obowiązku tłumaczenia każdej wiadomości graczy).

6. Zakaz podszywania się pod innych.
a. Szczególnie surowo karane będzie podszywanie się pod Administrację oraz YouTuberów grających na serwerze i/lub będących członkami Discorda.
7. Zabrania się namawiania innych użytkowników do łamania niniejszego regulaminu.
8. Zakaz umieszczania na Discordzie treści nieodpowiednich, przez co rozumie się elementy przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.
9. Wszystkie osoby, które grają na naszym serwerze Minecraft, mają obowiązek ustawienia sobie na serwerze Discord pseudonimu takiego samego, jak ich nick w grze lub wyraźnie wskazującego na dokładny nick w grze.
10. Niniejszy regulamin dotyczy każdego kanału tekstowego, jak i głosowego, a także wysyłania wiadomości prywatnych do innych członków serwera Discord.

System kar na serwerze Discord:
1. Ban dożywotni lub czasowy (zdejmowany ręcznie w terminie określonym przez Administrację).
2. Wyrzucenie z serwera Discord (możliwość ponownego dołączenia).
3. Wyciszenie (uniemożliwienie łączenia się z kanałami głosowymi oraz pisania na kanałach tekstowych, z pozostawieniem możliwości czytania wiadomości na wszystkich kanałach, do których wcześniej miało się dostęp).

Regulamin Sklepu:
1. Sklep dostępny jest na http://sklep-minecraft.pl/sklep/grzybcraft/ i umożliwia zakup dodatkowych usług i przedmiotów na serwerze Minecraft GrzybCraft za prawdziwe pieniądze.
2. Sklep jest elementem dodatkowym, co oznacza, że każdą z usług w nim dostępnych, można zdobyć także bezpośrednio na serwerze Minecraft, nie wydając prawdziwych pieniędzy.
3. Zakup jakiejkolwiek Usługi w Sklepie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu Sklepu i opisu zakupionej usługi, a także Postanowień Ogólnych oraz Regulaminu Serwera Minecraft (dostępnych na stronie internetowej serwera: http://grzybcraft.pl/regulamin/).
4. Niezależnie od zakupionych Usług, każdy gracz, jeżeli złamie Regulamin, karany jest w identyczny sposób. Zakup Usługi nie jest równoznaczny z łagodniejszym traktowaniem gracza przez Administrację. W przypadku otrzymania bana, kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu środków przeznaczonych na zakup.
5. Każda z Usług zakupionych w sklepie jest ważna przez czas trwania obecnej edycji (sezonu), czyli przez okres od 4.05.2020, do dnia całkowitego resetu serwera, zapowiadanego zawsze z wyprzedzeniem. Edycja trwa zwykle co najmniej 3 miesiące. Po zakończeniu edycji, wszystkie usługi są usuwane.
6. Po zakupie Usługi, kupujący musi wpisać na Serwerze Minecraft komendę /aktywuj. Dopiero po użyciu tej komendy gracz otrzyma zakupione usługi. Można to zrobić przez czas trwania tej samej edycji, podczas której Usługa została zakupiona. W przypadku rang czasowych, okres posiadania usługi rozpocznie się w momencie jej aktywowania komendą /aktywuj (czyli okres ten należy liczyć od momentu wpisania komendy /aktywuj). W przypadku aktywowania usług dających przedmioty (np. Złotych Grzybów), kupujący jest zobowiązany do posiadania w ekwipunku odpowiedniej ilości miejsca.
7. Wszelkie problemy ze Sklepem, zakupem Usług, ich aktywacją lub z samymi usługami, prosimy w pierwszej kolejności zgłaszać do Administracji (kontakt: http://grzybcraft.pl/kontakt/). Reklamację w razie problemów z płatnością można złożyć tutaj: https://hotpay.pl/reklamacja/.

Wyjaśnienie pojęć:
*Administracja – w jej skład wchodzą wszystkie osoby, które otrzymał od właściciela którąś z następujących rang: Administrator, Właściciel, Budowniczy, Technik, ViceAdmin, Moderator. W przypadku, kiedy jakiś element Regulaminu dotyczy tylko jednej tych z rang, jest to dokładnie określone w tym fragmencie Regulaminu.
*Właściciel – osoba występująca pod pseudonimem SilentIntro1 (dawniej adamowski_10), będąca ostatecznie odpowiedzialna za cały serwer GrzybCraft, wliczając w to media społecznościowe i formy kontaktu.
*Grief – działanie graczy, polegające na celowym i złośliwym działaniu na szkodę innych graczy, np. poprzez demolowanie, niszczenie, oszpecanie cudzych budowli, wysp.
*AFKczarka – narzędzie powodujące, że gracz będący z dala od komputera pomimo swojej nieobecności będzie się poruszał, zajmując w ten sposób miejsce na serwerze innym graczom. Serwer wyposażony jest w mechanizm wyrzucania graczy, którzy nie poruszają się przez 15 minut. Stosowanie AFKczarki jest obejściem tego mechanizmu.
*Ban – wykluczenie możliwości ponownego wejścia gracza na serwer Minecraft lub serwer Discord.
*Serwer – pojęcia skrócone dotyczące Serwera Minecraft
*Discord / „nasz Discord” – pojęcia określające w sposób skrócony serwer Discord dostępny pod linkiem: https://discord.gg/gtVkKqZ