Gracz jest domyślną rangą na serwerze. Otrzymuje ją każdy, kto po raz pierwszy wejdzie na serwer. Posiada wszystkie uprawnienia niezbędne do podstawowej gry na serwerze:
*3 home’y
*25 chunków

VIP jest dodatkową rangą, dostępną na /rangi za przedmioty dostępne w grze oraz na stronie serwera – w sklepie.
*5 home’ów
*36 chunków
*Możliwość dołączenia na pełny serwer
*/warp vip
*/kit vip
*Specjalny kolor nicku i prefix
*+ wszystkie uprawnienia Gracza

SuperVIP to dodatkowa ranga działająca na zasadach podobnych do VIP-a. Możliwa do kupienia osobno lub w formie awansu z VIP-a.
*10 home’ów
*49 chunków
*/warp svip
*/kit svip
*Specjalny kolor nicku i prefix
*+ wszystkie uprawnienia Gracza i VIP-a

DeluxeVIP to dodatkowa ranga działająca na zasadach podobnych do VIP-a. Możliwa do kupienia osobno lub w formie awansu z SuperVIP-a.
*15 home’ów
*64 chunki
*/warp dvip
*/kit dvip
*Specjalny kolor nicku i prefix
*+ wszystkie uprawnienia gracza, VIP-a i SuperVIP-a

Extra to pakiet dodatków możliwy do kupienia na /rangi za przedmioty dostępne w grze oraz na stronie serwera – w sklepie. Nie nadpisuje innych rang (co oznacza, że można go mieć jednocześnie, razem z innymi rangami), a na czacie pakiet Extra jest oznaczony symbolem ‘*’.
*/workbench (/wb)
*/enderchest (/ec)
*/back
*/hat
*/fly
*Brak oczekiwania na teleportację (domyślnie na teleportację należy czekać 5 sekund)
*Kolorowe pisanie na czacie, /msg i tabliczkach
*Możliwość dołączenia na pełny serwer.

W przypadku zakupu rangi na stronie internetowej serwera, należy później wpisać na serwerze komendę /aktywuj. Spowoduje to automatyczne przyznanie wszystkich zakupionych na dany nick usług. Można to zrobić w dowolnym momencie, podczas trwania tej samej edycji serwera.

Wszystkie rangi przyznawane są na czas trwania jednej edycji. Po jej zakończeniu, wszystkie rangi (i przedmioty) znikają.

YouTuber to ranga przyznawana osobom, które reklamują nasz serwer, nagrywając z niego filmy na platformę YouTube (albo inną) lub prowadząc transmisje na żywo.
Wymagania na rangę YouTuber:
*Minimum 1000 subskrypcji
*Kilka filmów z naszego serwera
*Wysoka jakość filmów (zarówno techniczna, jak i merytoryczna)
*Regularność.
W pewnych przypadkach wymagania mogą być nieco inne, niż przedstawione powyżej. Otrzymanie rangi zależy od decyzji Administracji, w szczególności Właściciela.
Uprawnienia rangi YouTuber:
*Wbudowana ranga DeluxeVIP
*Wbudowany pakiet Extra
*Prawo do reklamowania (na podstawie Regulaminu – punkt 13.)

Rangi administracyjne:

Moderator:
*Odpowiada głównie za czat
*Kara graczy łamiących w podstawowy sposób Regulamin (np. za wulgarne słownictwo, zaśmiecanie czatu)
*Formy karania przez Moderatora: Ostrzeżenie (Warn), Wyciszenie (Mute), Więzienie (Jail), Wyrzucenie z serwera (Kick).
*Moderator nie ma opcji banowania graczy, jednak w wyniku liczby otrzymanych przez gracza ostrzeżeń bany mogą być nakładane automatycznie (patrz: Regulamin -> System kar)
*Możliwość organizowania eventów (z wyłączeniem Szukania Bloków – do jego organizacji potrzebny jest Admin)
*Ma obowiązek podstawowej pomocy graczom
*Jest w ścisłym kontakcie z Adminami wyższego stopnia (ViceAdmin, Administrator i rangi pokrewne) i przekazuje im wszelkie niezbędne informacje o zachowaniach graczy.
Posiada: DVIP, pakiet Extra

ViceAdmin:
*Odpowiada za banowania osób drastycznie łamiących regulamin, np. cheaterów
*Ma dostęp do wszelkich narzędzi niezbędnych do wykonywania swoich zadań, m.in. /v, /gm 3, /tp.
*Może banować graczy czasowo i dożywotnio oraz ich odbanowywać.
Posiada: prawa Moderatora; DVIP, Extra

Administrator:
*Uprawnienia do wszystkiego
*Czuwa nad serwerem oraz nim zarządza
*Dokładne obowiązki są określone wewnętrznie dla każdego Administratora.
Rangi pokrewne, o takich samych prawach: Właściciel, Technik, Budowniczy. Nazwy rang określają ogólny zakres ich działań na serwerze.