Korekta regulaminu

Korekta regulaminu! Zmienione zostały następujące elementy:

W regulaminie serwera Minecraft poprawiono punkty:
2 – Poprawienie błędu ortograficznego.
3 – Dodanie komentarza dotyczącego odwoływania się od pojedynczych ostrzeżeń.
5 – Dodanie komentarza wyjaśniającego sprawę sporną dotyczącą nękania. Ten punkt Regulaminu nie zmienia swojego znaczenia, jest jednak dokładniej wyjaśniony w celu uniknięcia przyszłych nieporozumień.
6 – Dodanie podpunktów definiujących pojęcie AFK oraz określających dozwolone działania w zakresie korzystania z tzw. „łowiarek”. Dokładniejsze sformułowanie niniejszego punktu.

W Systemie Kar na serwerze Minecraft:
Dodano komentarz informujący o możliwościach łagodniejszego lub bardziej surowego karania graczy.

Link do Regulaminu: http://grzybcraft.pl/regulamin/